Revalidatiehotel Rotterdam

14 december 2014

  • revalidatiehotel-1
  • revalidatiehotel-2
  • revalidatiehotel-3
  • revalidatiehotel-4
  • revalidatiehotel-5

Een grote groep patiënten kan na een ziekenhuisperiode nog niet direct naar huis. Er ontstaat steeds meer behoefte aan voorzieningen waar de patiënten kortdurend kunnen worden verpleegd en tegelijkertijd een omgeving wordt aangeboden waarin de patiënt snel kan genezen en revalideren. Het huidige verpleeghuis Antonius IJsselmonde is grotendeels gericht op kortdurende verpleeghuiszorg en is functioneel en technisch zeer verouderd.

Het nieuwe revalidatiehotel krijgt 150-165 kamers inclusief logeer- en sanitaire voorzieningen, behandelkamers, een polikliniek, horecavoorzieningen, bibliotheek annex stiltecentrum, diverse werkplekken voor behandelaars en staf, opslagruimte en parkeerplaatsen.

In samenwerking met Van Vonderen neemt Altuntas Isolatie deel aan dit project.

Comments are closed.